OSP Templewo Ochotnicza Straż Pożarna Templewo

ZARZĄD OSP

Zarząd OSP Templewo

  • dh Aleksander Kusz - Prezes
  • dh Ryszard Grzadko - Naczelnik
  • dh Michał Łagoda - Sekretarz
  • dh Łukasz Grządko - Skarbnik
  • dh Józef Wiaderek - Gospodarz

Komisja Rewizyjna OSP Templewo

  • dh Mieczysław Wirszyc - Przewodniczacy
  • dh Jan Tomczak - Sekretarz
  • dh Marek Jaskuła - członek