OSP Templewo Ochotnicza Straż Pożarna Templewo

JOT

JEDNOSTKA OPERACYJNO - TECHNICZNA

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie działa Jednostka Operacyjno -Techniczna (JOT) będąca odpowiednikiem jednostek ratowniczo - gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pododdział czynnych członków strażaków - ratowników OSP przeznaczony do działań ratowniczo - gaśniczych. Osoby działające w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek, aktualne badania lekarskie, ważne ubezpieczenie, jak również ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych.

 

JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów. Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za: przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP.

 

W skład Jednostki Operacyjno -Technicznej OSP Templewo wchodzą:

 

*Informacje pojawią się wkrótce*