OSP Templewo Ochotnicza Straż Pożarna Templewo

JOT

JEDNOSTKA OPERACYJNO - TECHNICZNA

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie działa Jednostka Operacyjno -Techniczna (JOT) będąca odpowiednikiem jednostek ratowniczo - gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pododdział czynnych członków strażaków - ratowników OSP przeznaczony do działań ratowniczo - gaśniczych. Osoby działające w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek, aktualne badania lekarskie, ważne ubezpieczenie, jak również ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych.

 

JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów. Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za: przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP.

 

W skład Jednostki Operacyjno -Technicznej OSP Templewo wchodzą:

 

1. dh Baran Mariusz

2. dh Buczkowski Jacek

3. dh Buczkowski Adam

4. dh Dawid Przemysław

5. ----------------------

6. dh Grządko Ryszard

7. dh Grządko Łukasz

8. dh Grządko Marzena

9. dh Jaskuła Marek

10. dh Kałuski Radosław

11. dh Karatysz Grzegorz

12. dh Kusz Aleksander

13. ----------------------

14. dh Łagoda Michał

15. dh Paweł Pasternak

16. dh Piotrowski Bartłomiej

17. dh Rawiński Arkadiusz

18. ----------------------

19. dh Siwy Marek

20. dh Szymkowiak Radosław

21.  ----------------------

22. dh Tepper Radosław

23. dh Tepper Jarosław

24. dh Wiaderek Józef

25. dh Wiaderek Mateusz

26. dh Wiaderek Henryk

27. dh Daniel Włodarczak